Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud
Legea 52/2002
Privind transparenta decizionala in administratia publica

Legea nr. 215/2001
Administratiei publice

Legea nr. 247/2005
Privind reforma in domeniul proprietatii

Legea nr. 544/2001
Privind liberul acces la informatii de interes public

Legea nr.1/2000
Privind retrocedarea padurilor

Legea nr. 18/1991 republicata in 1998
Legea fondului funciar

Legea nr. 544/2004
Legea contenciosului administrativ

Legea nr. 188/1999 republicata in 2004
Legea functionarului public

O.G. nr. 27/2002
Privind dreptul la petitionare

O.U.G. nr. 209/2005
Privind accelerarea retrocedarilor

Regulamentul privind aplicarea legii 247/2005
Masuri adiacente

Regulamentul privind aplicarea legilor propietatiiLista Functii 28 Septembrie 2018
Lista Functii 29 Martie 2019
Proiectia bugetului local subcapitole 2019
Proiectia bugetului local subcapitole 2020-2022


Declaratii de avere 2017

Parpala Petrisor Gheorghe Declaratie de interese.pdf
Baiasu Elena Daniela Declaratie de interese.pdf
Gurgu Valerian Declaratie de interese.pdf
Gurgu Valerian Declaratie de avere.pdf
Blejan C Damian Declaratie de interese.pdf
Baiasu Elena Daniela Declaratie de avere.pdf
Trasca Vasile Declaratie avere.pdf
Popescu A Ion Declaratie de interese.pdf
Manolache I Gheorghe Declaratie de avere.pdf
Calin C tin Marian Declaratie de interese.pdf
Manolache I Gheorghe Declaratie de interese.pdf
Blejan Dumitru Declaratie de avere.pdf
Vladusel Constantin Declaratie interese.pdf
Dinca Cristian Constantin Declaratie de interese.pdf
Blejan C Damian Declaratie de avere.pdf
Stamatie Gheorghe Declaratie de avere.pdf
Calin C tin Marian Declaratie de avere.pdf
Trasca Vasile Declaratie interese.pdf
Popescu A Ion Declaratie de avere.pdf
Vladusel Constantin Declaratie avere.pdf
Dinca Cristian Constantin Declaratie de avere.pdf
Parpala Petrisor Gheorghe Declaratie de avere.pdf
Stamatie Gheorghe Declaratie de interese.pdf
Blejan Dumitru Declaratie de interese.pdf

Declaratii de avere 2018

Manolache Gheorghe Declaratie interese.pdf
Parpala Petrisor Gheorghe Declaratie avere.pdf
Calin Constantin Marian Declaratie avere.pdf
Trasca Vasile Declaratie avere.pdf
Dinca Cristian Constantin Declaratie interese.pdf
Dinca Cristian Constantin Declaratie avere.pdf
Blejan Damian Declaratie avere.pdf
Popescu Ion Declaratie interese.pdf
Blejan Damian Declaratie interese.pdf
Blejan Dumitru Declaratie interese.pdf
Stamatie Gheorghe Declaratie avere.pdf
Gurgu Valerian Declaratie avere.pdf
Vladusel Constantin Declaratie interese.pdf
Blejan Dumitru Declaratie avere.pdf
Calin Constantin Marian Declaratie interese.pdf
Popescu Ion Declaratie avere.pdf
Gurgu Valerian Declaratie interese.pdf
Stamatie Gheorghe Declaratie interese.pdf
Trasca Vasile Declaratie interese.pdf
Manolache Gheorghe Declaratie avere.pdf
Baiasu Elena Daniela Declaratie interese.pdf
Parpala Petrisor Gheorghe Declaratie interese.pdf
Valdusel Constantin Declaratie avere.pdf
Baiasu Elena Daniela Declaratie avere.pdf